Deze video gaat over Vernieuwde N640 Hoeven geopend

Gedeputeerde Smeulders: “Dit deel van de N640 was toe aan groot onderhoud. Dat doet de provincie eens in de 10 jaar om onze wegen in goede conditie te houden. Onderdeel van groot onderhoud zijn ook maatregelen die de leefbaarheid en veiligheid langs en op de weg vergroten, denk aan geluidsarm asfalt of veiligere fietsers- en voetgangersoversteekplaatsen.” Op sterk aandringen van de omwonenden is er meer gebeurd. Smeulders: “We hebben geluisterd naar de zorgen van omwonenden, verenigd in de Werkgroep N640. Zo is samen met de gemeente Halderberge besloten om de snelheid op een groot deel van het traject in Hoeven te verlagen van 80 naar 50 km/u.“

Verkeersveiligheid vergroot

“Over deze werkzaamheden is lang gesproken", geeft wethouder Thomas Melisse van de gemeente Halderberge aan. “Er zijn bij het groot onderhoud veel maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo zijn onder andere de komgrenzen verlegd, zijn er snelheidsremmende maatregelen genomen en is de oversteek voor fietsers bij De Halder veiliger geworden. Daar ben ik erg blij mee.”

Samenspraak met de omwonenden

Claus Jansen, aanwonende en lid van de Werkgroep N640, geeft aan dat het doel van de werkgroep hoger ligt dan ‘slechts’ groot onderhoud. “De N640 was dringend toe aan groot onderhoud. Wij als aan- en omwonenden waren vooral dringend toe aan meer veiligheid. Die combinatie wordt uiteindelijk gerealiseerd. Het kostte moeite, het duurde lang, maar na jaren is er een mooi eerste resultaat. De weg is klaar, maar wij nog niet helemaal: op het gebied van snelheidshandhaving, het terugdringen van vrachtwagensluipverkeer en geluidsoverlast liggen er nog uitdagingen, maar ook die gaan we met z’n allen overwinnen.”

Wat gaat er nog gebeuren?

Om deze laatste punten aan te pakken gaat de provincie samen met de gemeente Halderberge binnenkort het Openbaar Ministerie vragen om flitspalen te plaatsen. Ook onderzoekt de provincie samen met de gemeenten Halderberge en Etten-Leur de mogelijkheden om sluipverkeer van vrachtwagens te ontmoedigen. Hiervoor wordt in het najaar een kentekenonderzoek uitgevoerd. Voor het tegen gaan van de geluidsoverlast werkt de provincie momenteel aan een geluidssaneringsprogramma. Zo kan gericht bepaald worden waar er nog een geluidscherm nodig is of om vast te stellen welke woningen voor gevelisolatie in aanmerking komen.

Contact

Heeft u vragen over het groot onderhoud of het nazorgtraject dan kunt u contact opnemen via de mail N640@brabant.nl. Ook kunt u meer informatie terugvinden op onze website.