N640 Oudenbosch - Etten-Leur


De provincie pleegt groot onderhoud aan de provinciale weg N640 tussen rotonde Koepelbaan in Oudenbosch en bedrijventerrein Vosdonk tot de A58 in Etten-Leur. Doel van het project is de N640 voor de komende 10 jaar in goede conditie te brengen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Op 6 juli 2023 is fase 1 tussen rotonde Oudenbosch en kruising Hoevenseweg feestelijk opgeleverd. Fase 2 Vosdonk tot de A58 is vertraagd door stikstof en door ruimtelijke opgaven in Etten-Leur die eerst duidelijk moeten worden.

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. Naast het vervangen van het asfalt kunnen kleine verkeersmaatregelen worden uitgevoerd om knelpunten op te lossen.

Doelen

 • Het uitvoeren van groot onderhoud aan het asfalt.
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming met kleine verkeersmaatregelen.
 • Het verbeteren van de groenontwikkeling.

Maatregelen

 • Het vervangen van de huidige verharding door stil asfalt, waardoor aanwonenden minder geluidsoverlast ervaren.
 • Het aanpassen van verschillende kruisingen ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.
 • Het veiliger inrichten van de weg buiten de bebouwde kom, door o.a. inhalen te ontmoedigen en op verschillende plekken voet- en fietsoversteken aan te passen.
 • Fietsers krijgen voorrang en kunnen in twee richtingen fietsen op rotonde Hofstraat.
 • Het verschuiven van de komgrens aan met name de westzijde van Hoeven ten behoeve van de verkeersveiligheid en inrichten van dit stuk weg met een komuitstraling.
 • Bij het aanbrengen van groen langs de N640 zal er meer aandacht zijn voor biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.). Door meer variatie aan te brengen worden toekomstige plagen en plantenziektes verminderd.

Aanpak

Tijdens de informatiebijeenkomst in oktober 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan belangstellenden. In 2020 is het ontwerp afgestemd met de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en het waterschap. Beide gemeenten en de provincie hebben daarna besloten om de werkzaamheden in 2 fasen uit te voeren. Dit om in Halderberge de maatregelen zo snel als mogelijk uit te voeren (fase 1).De werkzaamheden binnen de gemeente Etten-Leur (fase 2) zijn vertraagd als gevolg van stikstof en ontwikkelingen in de omgeving welke eerst duidelijk moeten zijn voordat deze fase kan worden uitgevoerd.

Planning

 • Het groot onderhoud van fase 1 tussen rotonde Oudenbosch en de kruising met de Hoevenseweg is feestelijk geopend op 6 juli 2023.
 • Afwerking van restpunten in bestrating en bebording en het inzaaien van de bermen wordt juli/augustus 2023 afgerond.
 • Herplanten van bomen en aanplant van hagen vindt plaats in het najaar, oktober/november 2023.

Nazorg

 • Na openstelling van fase 1 zet de provincie een uitgebreide monitoring van verkeer op op zowel de N640 als de omliggende wegen. Hierbij kijken we naar de intensiteit van het verkeer, gereden snelheden en de hoeveelheid vrachtverkeer. Zo krijgen we inzicht in bijvoorbeeld sluipverkeer van vrachtwagens. Ook kijken we of mensen naar aanleiding van de ingestelde snelheidsverlaging om gaan rijden.
 • In het derde kwartaal van 2023 dienen we een verzoek in bij het Openbaar ministerie voor het plaatsen van flitspalen.
 • Eind 2023 voeren we een kentekenonderzoek uit in het kader van het terugdringen van vrachtwagensluipverkeer.
 • In de tweede helft van 2023 legt de provincie een ontwerp geluidsaneringsprogramma. In dit programma wordt aangegeven of en waar er een geluidscherm mogelijk is en welke woningen voor onderzoek naar gevelmaatregelen in aanmerking komen. De uitvoering van deze maatregelen wordt niet eerder verwacht dan 2024/2025.

Bestanden

Vragen over de N640 Oudenbosch - Etten-Leur?

Neem contact op met Sander Kwakkernaat, omgevingsmanager N640 Oudenbosch - Etten-Leur.

Nieuwsbrief N640

 • Blijf op de hoogte en meld u dan aan voor de nieuwsbrief
 • Lees de laatst verzonden nieuwsbrieven terug in het archief