Naast de 184 reacties die zijn ontvangen, heeft het Reizigersoverleg Brabant een advies uitgebracht, zijn vervoerders geconsulteerd en zijn opmerkingen van Provinciale Staten in het definitieve Programma van Eisen meegenomen. Het nu vastgestelde programma bevat minimumeisen. Zo krijgen vervoerders ruimte en flexibiliteit om zelf met voorstellen voor het OV-netwerk te komen. Het uiteindelijke resultaat zal kwalitatief en kwantitatief beter zijn dan de minimumeisen.

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen: “We hebben goed naar alle opmerkingen en adviezen geluisterd. Sommige hebben we overgenomen, andere niet. Naar de lijnen naar Andel hebben we nog eens goed gekeken en daar een passende oplossing voor gevonden.“ In het definitieve programma wordt de toekomstige vervoerder verplicht om in elk geval tot en met 2028 lijnen vanuit de gemeente Drimmelen, de gemeente Dongen en vanaf Kromme Nol naar Curio Prinsentuin in Andel te handhaven.

Vervoerder in december bekend

Een andere aanpassing is dat de nieuwe vervoerder de rol van mobiliteitsmakelaar krijgt. Hij moet een app/Mobility as a Service-platform aanbieden waarin reisinformatie over het OV en andere vervoersvormen staat. Met de app/het platform moeten reizigers ook ritten van de hubtaxi en haltetaxi in West-Brabant kunnen boeken. Zoals beschreven in de provinciale visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk zoeken we daar waar per rit slechts enkele reizigers gebruik maken van het OV naar alternatieven. In ieder geval zal vanaf de nieuwe concessie in heel West-Brabant de hubtaxi rijden. Deze is overdag op doordeweekse dagen, als er geen ander OV-alternatief is, beschikbaar tegen OV-tarief. 

Vervolg

De volgende stap in het proces is het openstellen van de aanbestedingsprocedure. Halverwege maart kunnen geïnteresseerde marktpartijen inschrijven en het bestek opvragen. In december wordt bekend wie vanaf juli 2025 de nieuwe vervoerder in West-Brabant is. Met deze nieuwe OV-concessie is 32,55 miljoen euro aan subsidie per jaar mee gemoeid.

Meer informatie

Het definitieve Programma van Eisen en de Nota van Beantwoording is te vinden op brabant.nl/ovwestbrabant.

Contact

Definitief Programma van Eisen OV-concessie West-Brabant vastgesteld