PS-dag 3 maart 2023

21 februari 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de PS-dag van 3 maart 2023:

PS-vergadering 3 maart 2023

De vergadering van Provinciale Staten van 3 maart start om 9.30 uur. Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek
  • Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4
  • Statenvoorstel 04/23 Verzamelbesluit financiële begrotingswijzigingen
  • Statenvoorstel 01/23 Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura
  • Statenvoorstel 16/23 Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022
  • Statenvoorstel 17/23 Controleprotocol 2022
  • Statenvoorstel 18/23 Verlenging contract accountant
  • Statenvoorstel 08/23 Intrekken Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolseweg Waspik Noord-Brabant en Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant

Bekijk de volledige agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 28 februari 12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word gast van de Staten

Wilt u een keer een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan. Meld u aan als gast van de Staten. U krijgt dan een rondleiding door het Provinciehuis en u woont de vergadering bij vanaf de publieke tribune.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.