Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 1 december zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 1 december vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur & Financiën

  • Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen (oordeelsvomende bijeenkomst)
  • Het rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Investeringsfondsen provincie Noord-Brabant' (informerende bijeenkomst)

Thema Economie & Internationalisering

  • Statenvoorstel 45/23 Procedure wensen en bedenkingen voor het verstrekken van een aanvullende financiering uit de immunisatieportefeuille aan Pivot Park, ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly en inbouw(pakketten) voor huurders (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Informerende bijeenkomst en expertmeeting over internationale betrekkingen 

Thema Natuur en Milieu 

  • Stand van zaken en voortgang Brabants Programma Landelijk Gebied (informerende en oordeelsvormende bijeenkomst)

Thema Mobiliteit  

  • Rondetafelgesprek over de arbeidsomstandigheden in het streekvervoer 

Thema Energie

  • Themabijeenkomst over rapport Zuidelijke Rekenkamer 'Energietransitie’ (informerende bijeenkomst)

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 28 november 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.   

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst. 

 

Contact

Themadag 1 december 2023