Urgente situatie

Gedeputeerde Saskia Boelema (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) heeft vanwege de urgente situatie gistermiddag een gedoogvergunning voor 60.000 ton voor een periode van maximaal vier weken afgegeven aan Attero, het bedrijf dat De Spinder exploiteert. Door de brand is inzameling en verwerking van afval in steden als Rotterdam, Leiden, Den Haag en Utrecht stil komen te liggen. De provincie gedoogt de tijdelijke uitbreiding van de opslagcapaciteit in Tilburg, vanwege het maatschappelijk belang van afdoende afvalinzameling en -verwerking. ,,We voelen ons als Brabant solidair met de Randstad”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema. ,,Met dit besluit dragen we graag bij aan schone steden in het westen van het land.”

Bij de gedoogvergunning heeft het provinciebestuur er rekening mee gehouden dat Attero reeds 30.000 ton afval buffert voor N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland in Moerdijk (hierna: AZN), waar momenteel onderhoud plaatsvindt.

Contact

Provincie gedoogt tijdelijk opslaan huisafval Randstad in Tilburg