Impuls voor professionele kunst in Brabant

4 juli 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant keert in het kader van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur 2025-2028 in het totaal € 33,5 miljoen uit aan professionele culturele instellingen in de provincie. De regeling geeft een krachtige impuls aan een goed en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders.

Voor de subsidieregeling voor de periode 2025-2028 zijn 99 aanvragen binnengekomen. De (onafhankelijke) adviescommissie Professionele Kunsten 2025-2028 adviseert de initiatieven van 53 culturele instellingen te subsidiëren. Het provinciebestuur heeft het advies overgenomen.
De subsidie is toegekend aan initiatieven op het gebied van literatuur (2), beeldende kunst (8), video (5), dans/theater (17), design (8) en muziek (13). De commissie heeft de aanvragen beoordeeld op artistieke en zakelijke kwaliteit, publiekswerking en de bijdrage aan een evenwichtige Brabantse culturele infrastructuur.

Lees de beoordeling op de pagina Amateur- en professionele kunst

Breed en divers

Gedeputeerde Bas Maes van onder meer cultuur: “Ik ben blij dat het advies er ligt en is overgenomen zodat culturele instellingen weten waar zij voor de komende jaren aan toe zijn. Het resultaat is een breed en divers aanbod van film en theater tot design en muziek en alles daar tussenin. Dit sluit aan bij ons beleid om meer Brabanders met kunst en cultuur in aanraking te laten komen.”
De voorzitter van de uitgebreide adviescommissie met experts uit alle velden roemt de aanpak van de provincie Noord-Brabant. Volgens hem is er geen andere provincie in Nederland die op deze schaal de verantwoordelijkheid neemt om professionele kunsten structureel te financieren.

Krachtige culturele basis

Een levendig Brabant staat centraal in het beleidskader Levendig Brabant 2030. Op basis van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur paragraaf 1, Professionele Kunsten, geeft de provincie onder meer vierjarige subsidies aan instellingen voor professionele kunsten die gericht zijn op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten.
Door net als gemeenten en Rijk een groot aantal instellingen te ondersteunen hoopt de provincie te komen tot een krachtige culturele basis in Brabant. Zo wordt een groot aantal professionele organisaties met een nationale en Brabantse uitstraling in staat gesteld om de komende vier jaar activiteiten in Noord-Brabant te organiseren. De regelingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau zorgen samen met een evenwichtig aanbod van professionele culturele instellingen.

Regeling uitgebreid

Aanvankelijk was de subsidieregeling € 30,5 miljoen. In de Perspectiefnota, waarin de bestuurlijke accenten voor de komende jaren vorm zijn gegeven, is recent 3 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor professionele kunsten. Daardoor was de provincie in staat om meer aanvragen te honoreren die aan de strenge voorwaarden voldeden. Door de uitbreiding van de regeling zijn in het totaal 11 extra aanvragen goedgekeurd.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.