Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van De Efteling B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunning voor het open bodem energiesysteem van Efteling Anderrijk, gelegen aan Sectie I, nummer 2315 te Loon op Zand.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-1866 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Loon op Zand