Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van KWO Den Bosch Maaspoort een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigen van de bronposities, gelegen aan Marathonloop 5, 5235 AA te 'S-Hertogenbosch.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-2342 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch