Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Unlimited FX B.V. te 's-Hertogenbosch een
melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met
het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, aan de
Oisterwijksedreef te Haaren, gemeente Oisterwijk. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 10 juli 2021 tussen 14:00 uur en 01:15 uur en op 11 juli 2021 tussen 14:00 uur en 23:30 uur, de opbouw van het vuurwerk start op de dag van ontbranding vanaf 10:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met vergunningverlener op 06-52 85 75 67. Voor het inzien van de melding kan een
afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-030552 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oisterwijk