Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een
melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met
het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk op het
evenemententerrein aan De Roost te Erp. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 3 juli 2021 tussen
22:30 en 00:00 uur, op 4 juli 2021 tussen 21:30 uur en 22:00 uur, op 10 juli 2021 tussen 23:30 uur en 00:00
uur en op 11 juli 2021 tussen 21:30 uur en 22:00 uur. De opbouw van het vuurwerk is op 3 juli 2021 vanaf
11:00 uur, op 4 juli 2021 vanaf 17:00 uur, op 10 juli 2021 vanaf 18:00 uur en op 11 juli 2021 vanaf 17:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met vergunningverlener op 06-52 85 75 67. Voor het inzien van de melding kan een
afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-029434 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.


Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Meierijstad