Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Pyrofoor de Amsterdam B.V. te NieuwVennep een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een
vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en
consumentenvuurwerk, aan de Tilburgseweg 57 te Moergestel, gemeente Oisterwijk. De ontbranding van het
vuurwerk vindt plaats op 24 juni 2021 tussen 23:00 uur en 23:59 uur, de opbouw van het vuurwerk start vanaf
10:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met vergunningverlener op . Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden
gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-028161 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.


Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oisterwijk