Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Unlimited FX B.V. te 's-Hertogenbosch een
melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met
het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, aan de Pettelaarse Schans 1, gemeente 'sHertogenbosch.
De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 26 juni 2021 tussen 20:45 uur en 22:30 uur
en op 27 juni 2021 tussen 13:00 uur en 15:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 26 juni 2021 vanaf
15:00 uur en op 27 juni 2021 vanaf 09:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële Regeling voor het
bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met vergunningverlener op . Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden
gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-027766 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch