Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 11 januari 2017 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te
's-Hertogenbosch voor het doden van konijnen met behullp van fretten en buidels aan de Nieuwe Steeg te Genderen in de gemeente Aalburg, verleend vanaf 11 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.
Het kenmerk van dit besluit is Z/040463.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden van 28 januari 2017 tot en met
10 maart 2017 bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te
's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit is vanaf 28 januari 2017 tot en met
10 maart 2017 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. U kunt daarvoor contact opnemen met E. Deckers, telefoon (0485) 72 91 89 of via email naar info@odbn.nl.

's-Hertogenbosch, januari 2017


's-Hertogenbosch, januari 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Aalburg