Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van het Activiteitenbesluit een melding van I.F.F. Nederland BV hebben ontvangen. De melding betreft de voorgenomen verandering van de inrichting ten opzichte van de geldende omgevingsvergunning is, het plaatsen en in gebruik nemen van een dieselgenerator met bijbehorende dieseltank voor de inrichting, gelegen aan Zevenheuvelenweg 60 te Tilburg.

Deze melding hebben wij voor kennisgeving aangenomen en staat niet open voor bezwaar en voorlopige voorziening. Voor vragen of opmerkingen over de melding kunt u contact opnemen met de heer J. Kieboom, telefoon (013) 206 02 05.

Aan deze procedure is het kenmerk 19110292, AIM NR: A8U0DAAAB4P gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg