Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Nuplex Resins BV te Bergen op Zoom op 4 juni 2013 is ingediend ingevolge het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf woensdag 8 januari 2014 tot en met 5 februari 2014 (4 weken) ter inzage in het documentatiecentrum van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant, Spoorlaan te Tilburg tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer M. Stijfs, telefoonnummer (013) 206 05 46, van het team Toezicht en Handhaving Industriële omgeving.


Tilburg, januari 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom