Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door NV Nederlandse Gasunie te Ravenstein op 24 februari 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 6 mei 2013 tot en met 3 juni 2013 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Smits , telefoonnummer (073) 680 80 10 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.

's-Hertogenbosch, 26 april 2013


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Ravenstein