De melding gaat over het lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten. De ingediende plattegrondtekeningen van het vaste object, in dit geval een kantoorgebouw, die als onderdeeel van de melding zijn ingediend, zijn vergeleken met de reeds verleende omgevingsvergunning voor bouwen en milieu. Hieruit is gebleken dat de afmetingen met elkaar overeen komen.

's-Hertogenbosch, maart 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss