Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Daf Trucks N.V. een gebruiksmelding voor een nieuw distributiecentrum hebben ontvangen voor de inrichting gelegen aan Hugo van der Goeslaan 1 te Eindhoven.

Ingediende gebruiksmelding ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_BG-2015-014 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven
  • Geldrop-Mierlo