De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Op dit moment zijn er landelijke ontwikkelingen gaande die consequenties kunnen hebben voor de inhoud en de vorm van beheerplannen. In afwachting van de uitkomst hiervan hebben de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de reeds bestaande beheerplannen Strabrechtse Heide en Beuven, Oeffelter Meent en Ulvenhoutse Bos te verlengen met een nieuwe periode van zes jaar (2021-2027). De beheerplannen zijn te vinden op www.brabant.nl/natura2000. Zodra er duidelijkheid komt over het te volgen traject zullen de beheerplannen geactualiseerd worden.

N2000 beheerplan Vastgesteld door
Strabrechtse Heide en Beuven Provincie Noord-Brabant

Oeffelter Meent Provincie Noord-Brabant, Ministerie van IenW

Ulvenhoutse Bos Provincie Noord-Brabant

Terinzagelegging
De Wet natuurbescherming schrijft voor dat bij een verlenging van het tijdvak, geen toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Om deze reden vindt er geen terinzagelegging plaats.

Mogelijkheid tot bezwaar/beroep?
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking
ervan worden ingediend bij:

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p.a. secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van
bezwaar en beroepschriften
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

U wordt verzocht om in de linker bovenhoek van de enveloppe het woord
bezwaar te vermelden.
Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/rechtsmiddelen.

Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar op
telefoonnummer 073-680 83 04, fax 073- 680 76 16.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening
te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank
Oost-Brabant (telefoon 073-6202750). In dat geval is griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Wie kunnen er in bezwaar/beroep tegen het beheerplan?
Een bezwaar/beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.


's-Hertogenbosch, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Alphen-Chaam
 • Altena
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Woensdrecht
 • Zundert