De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.
De provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Water en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben in samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners het definitieve beheerplan voor de volgende Natura 2000-gebieden vastgesteld:

Natura 2000 beheerplan
Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, ministerie van LNV.

Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministeries van IenW en LNV.

Kempenland-West vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministeries van IenW en LNV.

Langstraat vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministeries van IenW en LNV.

Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministeries van IenW en LNV.

Kampina en Oisterwijkse Vennen vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministerie van LNV.

Regte Heide en Riels Laag vastgesteld door Provincie Noord-Brabant, ministerie van LNV.

Terinzagelegging
Het beheerplan ligt van 6 april tot en met 17 mei ter inzage.
De plannen en de bijbehorende nota van antwoorden, kunt u bekijken in het provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur ? 16.30 uur). De digitale plannen zijn ook in te vinden via www.brabant.nl/terinzage.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan?
Tegen de definitieve beheerplannen kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant. Uw beroepschrift stuurt u naar:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch
Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;
uw naam en adres, de datum en uw handtekening.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.
Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie kunnen er in beroep tegen het beheerplan?
U kunt in beroep gaan tegen een beheerplan bij de rechtbank Oost-Brabant als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.


's-Hertogenbosch, april 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Aalburg
 • Alphen-Chaam
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Werkendam
 • Woensdrecht
 • Woudrichem
 • Zundert