De provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant werken samen aan de verbetering van de 'Maaslijn', de spoorverbinding tussen Nijmegen, Venlo en Roermond. De provincie Noord-Brabant draagt zorg voor de besluitvorming over de ruimtelijke gevolgen van dit project via een Provinciaal inpassingsplan. Zo'n plan is te vergelijken met een bestemmingsplan. Ook zal voor de hele verbetering van de Maaslijn een Milieueffectrapportage worden gemaakt.
De start van deze procedure vormt de Notitie reikwijdte en detailniveau. Daarin staat globaal beschreven wat er gaat gebeuren rond het spoor en wat daarvoor moet worden onderzocht. U kunt op deze notitie reageren.
De notitie is vanaf 9 december 2015 ter inzage gelegd in het provinciehuis en in de gemeentehuizen van Boxmeer en Cuijk. Ook is ze te downloaden via: http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=54907&type=org&highlight=Maaslijn+pip
Op 6 januari 2016 is er vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Cuijk. Inloop vanaf 18.30 uur.
Het echte ontwerpbesluit wordt vastgesteld voor de zomervakantie 2016. Daarna is er gelegenheid tot inspraak.

's-Hertogenbosch, december 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Boxmeer
  • Cuijk