Op 20 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het definitieve Natura 2000 Beheerplan Markiezaat vastgesteld. Op het eerder gepubliceerde ontwerp-beheerplan zijn in de hier voor geldende inspraakperiode geen zienswijzen ingebracht.

Het Markiezaat is een uniek gebied voor bijzondere vogels. Om deze soorten hier te behouden is er een Natura 2000 Beheerplan vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. In dit plan is beschreven wat de komende 6 jaar hiervoor de toekomstplannen zijn.
Het ontwerpplan is in te zien op de provinciale website www.brabant.nl/natura2000.

's-Hertogenbosch, mei 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom
  • Woensdrecht