Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 2 maart 2021 het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027 en bijbehorend planMilieueffectrapport (planMER) vastgesteld.

Deze plannen doorlopen de inspraakprocedure conform de Wet milieubeheer, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht voor een periode van 6 weken. De inspraakperiode start met ingang van 6 april 2021 en loopt tot en met 18 mei 2021. Iedereen kan zijn of haar reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen. Het RWP treedt vervolgens in werking op 1 januari 2022 onder de Omgevingswet.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt op het Ontwerp RWP en planMER met ingang van 6 april reageren via https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages. U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van: 'Ontwerp RWP, nummer C2277276.'

Het Ontwerp RWP met de daarbij behorende stukken ligt tevens met ingang van 6 april tijdens openingstijden ter inzage in het provinciehuis.

14 april vindt een netwerkbijeenkomst plaats waar ook vragen omtrent het Ontwerp-RWP gesteld kunnen worden. Aanmelden hiervoor kan tot 8 april via onderstaande link: https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelding_NWbijeenkomst_Reg_Water_en_Bodem_Progr_2022_2027_III

Inhoud van het Ontwerp RWP
Met het RWP werken we aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energietransitie, etc. Daarbij is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik, in plaats van andersom. De urgentie is namelijk groot.

Dit doen we niet alleen, maar samen met de Brabantse waterschappen. Als bevoegde gezagen zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor een toekomstbestendig waterbeheer en de klimaatrobuuste inrichting van Brabant in 2050. De waterbeheerprogramma's c.q. plannen (WBP's) van de waterschappen gaan gelijktijdig ter inzage, en zijn te raadplegen via:
Aa en Maas: www.aaenmaas.nl/waterbeheerplan2022-2027
Brabantste Delta: https://www.brabantsedelta.nl/waterbeheerprogramma-2022-2027/
De Dommel: www.dommel.nl/wbp
Rivierenland: www.wsrl.nl/WBP-2022-2027
Het Ontwerp-WBP van Rivierenland gaat 29 maart ter inzage i.p.v. 6 april.

Bovenstaande programma's zijn in samenhang met het Nationaal Water Programma van het Rijk, dat te raadplegen is via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma

De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om de opname van een aantal verplichte onderdelen. Het gaat hierbij om doelen en maatregelen voor het verbeteren van de grondwaterkwaliteit en ?kwantiteit en om de vaststelling van oppervlaktewaterlichamen met een aantal beschrijvende kenmerken. Deze maken onderdeel uit van het RWP.

In het planMER wordt beschreven welke milieueffecten het voorgenomen beleid heeft.


's-Hertogenbosch, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

 • 's-Hertogenbosch
 • Alphen-Chaam
 • Altena
 • Asten
 • Baarle-Nassau
 • Bergeijk
 • Bergen op Zoom
 • Bernheze
 • Best
 • Bladel
 • Boekel
 • Boxmeer
 • Boxtel
 • Breda
 • Cranendonck
 • Cuijk
 • Deurne
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Etten-Leur
 • Geertruidenberg
 • Geldrop-Mierlo
 • Gemert-Bakel
 • Gilze en Rijen
 • Goirle
 • Grave
 • Haaren
 • Halderberge
 • Heeze-Leende
 • Helmond
 • Heusden
 • Hilvarenbeek
 • Laarbeek
 • Landerd
 • Loon op Zand
 • Meierijstad
 • Mill en Sint Hubert
 • Moerdijk
 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Oirschot
 • Oisterwijk
 • Oosterhout
 • Oss
 • Reusel-De Mierden
 • Roosendaal
 • Rucphen
 • Sint Anthonis
 • Sint-Michielsgestel
 • Someren
 • Son en Breugel
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Uden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Vught
 • Waalre
 • Waalwijk
 • Woensdrecht
 • Zundert