Deontheffing betreft het uitvoeren van nachtelijke sloopwerkzaamheden binnen de kaders van een sloopproject op de locatie Lange Linden 22 te Katwijk, gemeente Cuijk, waarvoor een sloopmelding is ingediend met kenmerk OLO-1728645. De ontheffing wordt gevraagd voor een periode van 6 dagen binnen de weken 42 en 43 van 2015 van maandag tot en met zaterdag. De werkzaamheden die gedurende de nachtperiode uitgevoerd zullen worden beperken zich tot het bouwen van een steiger, het demonteren van stalen dakplaten, het demonteren van de staalconstructie en het afbreken van de steiger. Tijdens het bouwen van een steiger wordt er alleen gebruik gemaakt van handgereedschap (hamer).Erwordt een mobiele kraan gebruikt tijdens de werkzaamheden welke incidenteel gebruikt zal worden. Het demonteren van de dakplaten en de staalconstructie zal plaatsvinden door het losdraaien van bouten met behulp van ring en steeksleutels. Op plaatsen waar dit niet kan zal ergebruikt gemaakt worden van een snijbrander en in het uiterste geval zal er van een slijptol gebruik gemaakt worden. De meeste geluidsoverlast wordt gedurende de dagperiode verwacht.
's-Hertogenbosch, oktober 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk