Deze video gaat over Smartwayz_NL
Mediaspeler laden...

8 deelopgaven

Het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL is in 2016 gestart en bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord-Brabant en Limburg. De corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant vormen het werkgebied van SmartwayZ.NL. Doel is in alle gevallen: het verbeteren van de doorstroming en het stimuleren van innovaties. Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar vormt ook de rode draad tussen de andere zeven deelopgaven.

Smart Mobility

Smart Mobility is één van de acht deelopgaven van SmartwayZ.NL en vormt tegelijkertijd de rode draad tussen al deze deelopgaven. We richten ons op het testen, doorontwikkelen én uitrollen van smart-mobility-oplossingen op grotere schaal. We werken samen met marktpartijen, overheden en kennisinstellingen en we zetten de reiziger in onze aanpak centraal. Onze focus ligt op coöperatief en autonoom rijden (CAD), smart logistics, Mobility as a Service (MaaS) en verkeersmanagement.

Bedrijven kunnen in verschillende fases bij ons terecht. Het Mobility Lab faciliteert start-ups om hun prototype te testen in de praktijk. MobilitymoveZ.NL maakt het mogelijk om verder ontwikkelde mobiliteitsconcepten te testen in een echte omgeving, met echte gebruikers. Via Mobility Market kunnen concepten die zich daadwerkelijk bewezen hebben worden opgeschaald. Daarnaast kunnen bedrijven uit de logistiek deelnemen aan het project Smart Logistics.

Programmaraad SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL wordt aangestuurd door een programmaraad met bestuurders van verschillende overheden en kennisinstellingen én specialisten die marktpartijen vertegenwoordigen. Deze raad is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele programma en zorgt ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van acht deelopgaven. In de governance staat beschreven hoe de aansturing en samenwerking verlopen.

Lees meer op SmartwayZ.NL.