Deze video gaat over Wat is de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur precies?

Laadinfrastructuur

Elektrische voertuigen zijn noodzakelijk om steeds minder CO2 in het verkeer uit te stoten. Om ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor het groeiende gebruik hiervan, heeft de provincie samen met provincie Limburg de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid (RAL-Zuid) opgericht. In dit samenwerkingsverband werken de provincies met netbeheerder Enexis en inliggende gemeenten samen aan het plaatsen van gebruiksvriendelijke en innovatieve publieke laadpunten nog voordat inwoners ze nodig hebben. Daarnaast gaan ze aan de slag met andere vormen van laden. Om gemeenten – en in de toekomst ook bedrijven en particulieren – bij de versnelde realisatie van laadinfrastructuur te ondersteunen, heeft RAL-Zuid het Expertisecentrum Laadinfrastructuur opgericht.   

Verduurzamen Brabantse infrastructuur

De provincie zet verder in op een snellere verduurzaming van de Brabantse infrastructuur. Samen met de vijf grote gemeenten binnen BrabantStad en Bouwend Nederland Regio Zuid, heeft de provincie hiervoor het kennis- en netwerkprogramma INDUSA (Innovatie, Duurzaamheid en Samenwerken) opgericht. In dit programma wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en –deling, borging van duurzaamheid in alle stappen van de werkprocessen en de realisatie van duurzame en slimme toepassingen op straat. De succesvolle toepassingen worden daarna breder uitgerold in Brabant. Zo werkt INDUSA momenteel aan ‘schoon- en emissieloos bouwen’ en onderzoeken ze de mogelijkheid om warmte en (zonne)energie uit asfalt te halen.

Openbaar en goederenvervoer

Voor het openbaar vervoer heeft de provincie het doel om, samen met vervoerders, stapsgewijs alle Bravo bussen in 2030 geheel zero emissie te laten rijden. Maar ook aan duurzaam goederenvervoer en binnenvaart wordt hard gewerkt. Met de zogenoemde ‘Clean Energy Hubs’ worden tot 2030 een aantal locaties in Brabant gerealiseerd waar twee of meer duurzame brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart zijn af te nemen.

Nieuwe vormen van mobiliteit

Mobiliteit verandert in hoog tempo. Er worden steeds meer elektrische deeldiensten zoals Amber aangeboden en klassiek openbaar vervoer verschuift naar mobiliteit als dienst. Hierdoor hoeven minder mensen een eigen auto te bezitten. Om deze overgang goed te begeleiden, heeft de provincie de visie Gedeelde mobiliteit opgesteld. 

Werkgeversaanpak

Tot slot helpt de provincie werkgevers via Brabants Mobiliteitsnetwerk en Stichting E-PACT met het verduurzamen van hun wagenparken, het integreren van zero emissie personenauto’s, het bevorderen van het gebruik van de fiets en het gebruik van deelmobiliteit in de werkgeversaanpak. Dit doet de provincie ook voor de eigen organisatie.

Zie ook