1 Statendag 25 september 2020

2 09:15 UUR - 10:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Nadere uitwerking realisatie faunapassages

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Groen Links om een themabijeenkomst over Beleid faunapassages en ontsnippering tbv Agendavergadering 15 juni 2020

2.3 Statenmededeling Nadere uitwerking realisatie faunapassages

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

3.1 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Brabantse leden van programmaraad Zuidelijke Rekenkamer om een themabijeenkomst over `Tussenevaluatie Zuidelijk Rekenkamer` ten behoeve van de Agendavergadering d.d. 31 augustus 2020

3.3 Aanbiedingsbrief en eindrapportage Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019 (ZRK) aan Programmaraad ZRK van Bureau Berenschot ter bespreking in de themabijeenkomst Bestuur en Financiën op de Statendag van 25 september 2020

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Nieuwe beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde van Pinxteren om een themabijeenkomst over Proces om te komen tot nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport tbv Agendavergadering 31 augustus 2020

4.3 Statenmededeling Ontwikkeling Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2023

5 11:15 UUR - 12.30 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

5.1 RES

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om een themabijeenkomst over `Concept-Regionale Energie Strategieën (RES'en) van de 4 Brabantse RES-regio's` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

5.3 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Bijlagen

 1. Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 87 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 10,8 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Bijlagen Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 22,9 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Voorlopige bestuurlijke opvatting Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 90 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Brief van GS aan het Nationaal Programma RES 444 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Bijlage bij de Brief van GS aan het Nationaal Programma RES 61 KB

5.4 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant

Bijlagen

 1. Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant 84 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Regio Noordoost Brabant en bijlagen 3,2 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Hart van Brabant en bijlagen 904 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES West-Brabant en bijlagen 8 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Regio Noordoost Brabant 82 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Hart van Brabant 87 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES West-Brabant 76 KB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Brief aan het Rijk 60 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Bijlage bij de brief aan het Rijk 61 KB

6 11:30 UUR - 12:00 UUR CORONABIJPRAATUUR

Bijlagen

7 11:30 UUR - 12:00 UUR RONDVRAAGMOMENT (VERVALLEN)

Bijlagen

8 10:55 UUR - 11:05 AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

8.1 Petitie van vereniging `Behoud de Lithse Polder` tegen plaatsing van windturbines en zonneparken in de Lithse Polder

Bijlagen

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 25 SEPTEMBER 2020

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 Afscheid commissaris van de Koning prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Bijlagen

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 25 september 2020