1 Statendag 24 april 2020

2 09:00 UUR - 10:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Stand van zaken aanpak stikstof

Bijlagen

2.2 Verzoek om een themabijeenkomst van gedeputeerde Grashoff over Stikstofdossier

2.3 Statenmededeling Maandelijkse actualiteiten stikstof

2.4 Statenmededeling Actualiteiten Stikstof & bijdrage aan interprovinciaal programmaorganisatie stikstof

2.5 Statenmededeling Start vergunningverlening woningbouwprojecten met het Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

3 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Logistiek Park Moerdijk

3.2 Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

3.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Aankopen stikstofruimte door provincie Noord-Brabant

3.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Aankoop stikstofruimte door provincie Noord-Brabant

4 14:00 UUR - 15:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Woningbouw in Noord-Brabant

4.2 Verzoek aan Procedurevergadering van de Statenfractie van het CDA om een themabijeenkomst over `Stand van zaken woningbouw in Noord-Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

4.3 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

4.4 Statenmededeling Brabantse Agenda Wonen - Voortgangsrapportage 2019/2020

4.5 Statenmededeling Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw