1 STATENDAG 19 APRIL 2019

2 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

2.2 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District