1 12:15 UUR STATENDAG 12 MEI 2017

2 12:15 UUR - 13:00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

2.1 Jaarstukken 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 122 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/17 : Jaarstukken 2016 inclusief bijlagenbundel 133,8 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 12/17 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 26 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 12/17 : Overhevelingen 57 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 12/17 : Accountantsverslag en Controleverklaring 25,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 12/17 : Productenrealisatie 2016(ter kennisneming) 684 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (vast te stellen) 79,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek (ter kennisneming) 98 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording zorgplicht archieven (ter kennisneming) 74 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 12/17 : Overzicht incidentele subsidies (ter kennisneming) 149 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 12/17 : Voortgang programma Beter Benutten (ter kennisneming) 74 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage programma erfgoedcomplexen (ter kennisneming) 4,9 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 12/17 : 2e Begrotingswijziging 2017 (effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 634 KB

3 16:30 UUR - 17:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 380kV Zuid-West hoogspanningsverbinding