Foto: Paul Swagerman

Het Ministerie van Maak! is een zelfverklaard inter-ministerie bestaande uit 101 ontwerpers en experts uit heel Nederland, dat in 2022 is opgericht door ZUS, MANN en IABR. Volgens dit Ministerie vraagt de opeenstapeling aan opgaven, waaronder het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering, om verbeeldingskracht en ruimtelijke integrale oplossingen. Het ‘Ministerie van Maak!’ deed daarom in 2022 een oproep aan de Nederlandse ontwerpwereld om de uitdaging van het realiseren van 1 miljoen woningen in de komende 10 jaar concreet te vertalen. Op 23 november komt het ‘Ministerie van Maak!’ met haar oogst naar Brabant, om hierover in gesprek te gaan met onder meer Wilma Dirken (gedeputeerde Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid) en Floris Alkemade (voormalig rijksbouwmeester en lid van de Brabantse Raad voor de Leefomgeving). 

Kijk terug Icoon externe link Kijk terug