Om te zorgen voor een voldoende én passend woningaanbod wacht Brabant nog flinke opgaven, met een accent op de komende 10 tot 15 jaar. De bevolking groeit nog steeds sterk en we willen woningtekorten versneld terugdringen, een doel ook uit de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk. Daarom moeten er in onze provincie alleen al tot 2030 gemiddeld jaarlijks ruim 13.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Om die enorme (inhaal)slag te kunnen maken, hebben we alle partijen nodig die actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de woningmarkt in onze provincie. Samen kunnen we invulling geven aan de Brabants woningbouwopgaven.

Bouwen, bouwen, bouwen dus, maar wel met verstand

“Brabant staat voor forse woningbouwopgaven, en dat in tijden van grote onzekerheden en elkaar snel opvolgende ontwikkelingen”, aldus Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen. “We moeten het bouwtempo vasthouden, betaalbaar bouwen en nieuwe woonvormen en innovatieve bouwconcepten ontwikkelen. Bouwen, bouwen, bouwen dus, maar wel met verstand.”

Zie ook

Deze video gaat over Erik Ronnes over de Week van het Wonen