Brabant heeft snel meer woningen nodig. Woningen die betaalbaar zijn en aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Daarom zet de provincie Noord-Brabant vol in op versnelling van het bouwtempo, betaalbare woningen en meer ruimte voor nieuwe vormen van samen wonen en samen leven. We stimuleren de woningmarkt met instrumenten als de Flexpool Versnelling Woningbouw en de Subsidieregeling Flexwoningen.

De grote opgaven rond ‘bouwen en wonen’ vragen om goede samenwerking tussen Brabantse overheden, maatschappelijke partners en marktpartijen, met slim gebruik van de ruimte, en maatwerk per gebied. Samen zijn we op de goede weg. Maar er is meer nodig.

De urgentie is helder. Tot 2030 moeten we ten minste 12.000 woningen per jaar bouwen, en de eerstkomende jaren liefst nog wat meer. Maar het gaat ook om betaalbaarheid, duurzaamheid, de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen en de vraag naar nieuwe woonvormen, met specifieke aandacht voor vergrijzing. Daarbij geldt: als we resultaat willen bereiken, moeten wet samenwerken.

Tijdens de Brabantse Week van het Wonen, 6 – 10 december 2021, delen we ambities, inspiratie, concrete voorbeelden én resultaten met elkaar. Meld u nu aan!

Contact Brabantse Week van het Wonen

Meer informatie