‘Eén op de drie?! Maar hoe?’ Dit is het centrale thema van het programma van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn op 22 november. Hiermee gaan we in op het grote belang van het realiseren van woningen voor (aankomende) senioren. We sluiten hierbij aan op de rijksdoelstelling dat één op de drie van de ruim 900.000 tot en met 2030 nieuw te realiseren woningen voor deze doelgroep gebouwd worden: 170.000 nultredenwoningen (geschikt voor senioren), 80.000 geclusterde woningen (o.a. hofjeswoningen, collectieve wooninitiatieven, serviceflats en seniorenflats met ontmoetingsruimte) en 40.000 zorggeschikte woningen (deel geclusterde woningen waarin langdurige (WLZ-) zorg geleverd kan worden). Het is tijd voor een enorme stroomversnelling. Maar hoe?

Voorafgaand aan een bus-excursie in de middag, waar de opgave in al zijn urgentie en integraliteit gezien, gevoeld en ervaren kan worden, starten we in de ochtend met een werkconferentie. Vanuit data zoomen we nader in op de integrale opgave. En aan de hand van een concreet versnellingsinitiatief van het netwerk gaan we in op de benodigde (radicale) innovatie.

Vervolgens gaan we

  • interactief met onze bestuurlijke netwerkpartners in gesprek.
  • Presenteren we de versnellingsmissies en doorbraken die richting geven aan onze actieagenda.
  • Doorlopend in een netwerkmarkt waar u in gesprek kunt gaan met de actieteams over hun versnellingsacties en u deze met uw bijdrage kunt verrijken. 
Kijk werkconferentie terug Icoon externe link Kijk werkconferentie terug