Het kennisprogramma gebiedstransformaties van de provincie Noord-Brabant organiseert op vrijdag 24 november een excursie naar de gebiedstransformatie Stationskwartier Helmond. Een gebied waar de afgelopen jaren al vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, maar waar nog samenhang in moet worden gebracht. Dit zodat het een aanzuigende werking krijgt op de stad en haar omgeving en de positie van tweede stad in de Brainportregio én centrum van de Peel waar kan maken.

Tijdens deze excursie staat het hoogstedelijk leven in combinatie met gezondheid en duurzaamheid centraal. Daarnaast schenken we aandacht aan het creëren van een plek met aantrekkingskracht, nieuwe economische kansen, een rijk sociaal en cultureel veld en ruimte waar inwoner en bezoekers zich kunnen ontplooien. Tot slot kijken we met een integrale blik naar de ontwikkelingen en behandelen we de meervoudige afweging tussen de dromen, wensen en beleidskaders.

Deze excursie is relevant voor eenieder die zich bezighoudt met stedelijke gebiedstransformaties en thema’s die daarmee samenhangen, zoals wonen, werken, klimaatadaptatie, energie, natuur en water.