Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort, om duurzaam wonen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken in veilige en leefbare wijken. De urgentie van deze opgaven staat buiten kijf. De aanpak en uitvoering hiervan zijn enorm complex en weerbarstig. Daarom werken we hier samen aan.

  • Demissionair minister Huge de Jonge trapt de dag af met een vraaggesprek over de Staat van de Volkshuisvesting. Hierbij komen de centrale thema’s woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid aan de orde. Bij elk thema schuiven andere specialisten aan.
  • Aansluitend vindt tussen 12.00 en 17.00 uur het inspiratieprogramma plaats: allerhande onderwerpen komen aan bod in diverse sessies. Van biobased bouwen tot leefbaarheid en van nieuwe woongebieden tot duurzame woonwijken. Ook is er een innovatieplein om de laatste ontwikkelingen van dichtbij te zien.
  • De dag sluiten we af met een netwerkborrel.

Kom naar 1931 (Brabanthallen in 's-Hertogenbosch) om tijdens de Dag van de Volkshuisvesting op 20 november met elkaar de verdieping en inspiratie te zoeken: wat gaat goed, wat kan beter en waar knelt het? Ter inspiratie tonen we innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken; van architectuur tot projectontwikkeling, bouw en techniek, van sociaal tot groen. Om met elkaar in volle vaart door te kunnen gaan.

Terug naar het complete programma van de Week van het Wonen.

 

Aanmelden Icoon externe link Aanmelden