Op hoofdlijnen wordt er onderscheid gemaakt naar 3 typen output: 

  • Wegvakbelastingen: gebruik van het wegennet en/ of de fiets- en OV systemen.
  • Verplaatsingspatronen: aantal verplaatsingen tussen herkomst- en bestemmingsgebieden per vervoerwijze en eventueel per tijdsperiode.
  • Netwerkprestatie: gesommeerde vervoersbehoefte, reistijden en vertragingen op het totale netwerk per vervoerwijze en eventueel naar tijdsperiode.