Netwerkprestaties


Op een nog hoger abstractieniveau geeft het verkeersmodel inzicht in de netwerkprestaties. Deze indicator geeft inzicht in de totale prestatie van het netwerk en dan kan gedacht worden aan het totale aantal gereden voertuigkilometers in Brabant of het totale aantal uren vertraging op het netwerk.

Deze indicator wordt vaak gebruikt om de resultaten van meerdere modelberekeningen (bijvoorbeeld een berekening met en zonder een rondweg om een stad) met elkaar te vergelijken. Door de aanwezigheid van een rondweg zal verkeer zich anders gaan verdelen over het netwerk, wat interessant is om te weten, als het gaat om de hoeveelheid extra kilometers en het effect hiervan op het milieu. Vaak worden deze indicatoren ook gebruikt om te beoordelen of een modelberekening correct is uitgevoerd, omdat bij kleine netwerkwijzigingen bijvoorbeeld geen grote effecten worden verwacht op netwerkniveau.

Vertaling van de modelcijfers naar concrete producten voor effectberekeningen

De resultaten zijn afhankelijk van het type verkeersmodel en de omvang van het netwerk (voor een kruispuntsimulatie zijn de “netwerkprestaties” minder van belang dan bij een verkeersmodel als BBMA). Het BBMA is een statisch strategisch verkeersmodel dat voor circa 40% van de projecten gebruikt wordt voor verkeerskundige analyses (wat is het effect van een rondweg om een stad bijvoorbeeld). Verkeerskundig interessant om te weten hoe het verkeer zich gaat verdelen over het netwerk en of de verkeersintensiteiten in de binnenstad daardoor echt afnemen. Een misschien nog wel belangrijkere vervolgstap is om te bepalen wat de effecten zijn van deze rondweg op Lucht, Geluid en andere milieu-effecten zoals Stikstof.


Vragen Verkeersmodel BBMA