Jongerentop 2022

De jongeren spraken in kleine groepen over een aantal stellingen zoals 'Wat is er nodig voor een meer divers woningaanbod?' en 'Hoe creëren we meer woningen zonder te bouwen?' Hier kwamen zeer bruikbare adviezen uit. Deze lees je in het document onderaan dit artikel.

Wat gaan wij doen?

Op dit moment stellen we een Uitvoeringsagenda Wonen op. Hierin staan alle ambities en acties voor de provincie op het gebied van wonen. Jullie adviezen leggen we naast de conceptagenda. We voegen toe en passen aan wanneer dit nodig is. We zien dat jullie dezelfde dingen belangrijk vinden als wij, zoals het splitsen van woningen en het transformeren van leegstaande panden en (flexibel) bouwen voor de juiste doelgroepen. We vinden het belangrijk dat jongeren een stem krijgen binnen de woningopgave. We werken dan ook graag mee aan een Jongerenpanel. Ook gaan we onderzoeken hoe we de generatietoets kunnen inpassen in onze beleidsvorming.

Zie ook