De provincie bekijkt de opgave vanuit de 4 prioritaire thema's (energie, circulair, klimaatadaptatie en stikstofreductie) zoveel mogelijk in samenhang met elkaar. Dit zorgt voor slimme, gecombineerde oplossingen. De provincie werkt binnen deze thema's niet alleen aan duurzame bedrijventerreinen, maar ook aan diverse andere thema’s en projecten. Zo werkt de provincie aan een duurzaam Noord-Brabant.

Contact

Gebiedsgerichte aanpak