Deze video gaat over De kracht van Brabant - Verduurzamingsproject op 13 bedrijventerreinen in Brabant

Om de klimaatdoelen te halen, kunnen we daar dus een grote slag slaan. Voor het project Grote Oogst worden 13 terreinen samen met partners sneller verduurzaamd. Dat is de kracht van Brabant.

Een toekomstbestendige economie

De bedrijventerreinen in Brabant zijn een belangrijke motor voor de Brabantse economie. Maar ze zijn ook een bron van energie- en materiaalverbruik. En er is veel kans op hitte, droogte en wateroverlast. Daarom is het van groot belang om bedrijventerreinen te verduurzamen en vergroenen. Dit stimuleert ook een goed vestigingsklimaat en het aantrekken van talent. Op bedrijventerreinen komen de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie samen. Ook de verduurzaming van individuele bedrijven helpt daarbij enorm. In het project Grote Oogst richt Provincie Noord-Brabant zich, samen met lokale overheden, beheerders van bedrijventerreinen en bedrijfsleven, op 13 grote bedrijventerreinen, verspreid over Brabant. Deze terreinen zijn samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Er zijn verschillende verduurzamingskansen op bedrijventerreinen. Denk aan het duurzaam opwekken en inzetten van energie en (rest)warmte. Bedrijven die zelf energie opwekken en grondstoffen hergebruiken zijn minder afhankelijk van (inter)nationale ontwikkelingen. Of de logistiek over het water organiseren in plaats van met vrachtwagens op de weg. Of het beter opslaan van water voor droge tijden, meer groen tegen hittestress en gezamenlijke maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Een actueel thema is het vol raken van het elektriciteitsnetwerk. Een uitdaging, want duurzaam opgewekte zonne- en windenergie kan er daardoor niet meer bij. Daarom wordt er onderzocht of die energie opgeslagen kan worden in bijvoorbeeld een energyhub.

Ervaringen van nu, zijn belangrijk voor de toekomst

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie: “Bedrijven maken echt een omslag in denken naar verduurzaming en willen hun gasverbruik verminderen. Het is belangrijk dat bedrijven energie efficiënter gebruiken. En vooral de pieken in dat verbruik naar beneden brengen. De ervaring die we bij Grote Oogst opdoen, moeten we snel delen met andere bedrijventerreinen.”

De kennis die opgedaan wordt in het project Grote Oogst, wordt later ook gedeeld met de overige ruim 600 bedrijventerreinen in Brabant. Iets waar de provincie Noord-Brabant het voortouw in neemt in dit project. Zij delen de kennis, expertise en verbinden partners met elkaar.

De Kracht van Brabant

Verduurzamingsproject op 13 bedrijventerreinen in Brabant