De wereld verandert snel. Binnen de kaders van verandering probeert de provincie Noord-Brabant optimaal te opereren. Verbindend, grensverleggend, ondernemend. genietend en scorend, zijn dan ook de trefwoorden die daarbij passen. We durven buiten de lijntjes te kleuren om zo de volgende stap te kunnen zetten. Met zijn allen koers uitzetten naar wat verbeterd kan worden, juist dat leidt tot creativiteit en onvoorziene mogelijkheden om onze provincie toekomstbestendiger te maken. Die initiatieven houden we niet voor onszelf, maar delen die graag met de inwoners van Brabant. Het motto: Samen kom je verder, is voor ons dan ook de leidraad.

Met deze site hoopt de provincie je te inspireren met innovatieve oplossingen die antwoorden geven op uitdagingen die op ons afkomen. Samen komen we verder! 
Dat is de kracht van Brabant.