Deze video gaat over De Kracht van Brabant: Brabants netwerk van snelfietsroutes

De provincie is niet alleen verantwoordelijk voor de provinciale wegen, maar werkt ook hard om het fietsgebruik te stimuleren. Want fietsen is gezond en in de buitenlucht. Het houdt je fit, het is niet duur en er zijn nooit files. Fietsen in Noord-Brabant wordt ook steeds fijner. Omdat de provincie, samen met de gemeenten, een samenhangend netwerk van snelfietsroutes aanlegt tussen de verschillende steden en dorpen. Om lekker door te kunnen fietsen.

Doorfietsen

Snelfietsroutes zijn breed, kennen weinig obstakels en zorgen voor een directe en comfortabele verbinding met je bestemming. Fietsers hebben op een snelfietsroute zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van verkeer. En anders dan de naam doet vermoeden hoef je hier niet hard te fietsen, maar kun je lekker ongehinderd doorrijden, zodat je minder lang over je fietstocht doet. Een echte ‘doorfietsroute’ dus.

De eerste snelfietsroutes zijn al succesvol in gebruik genomen, bijvoorbeeld tussen Tilburg en Waalwijk, Cuijk en Nijmegen, Oss en ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Valkenswaard en Breda en Etten-Leur. En de komende jaren wordt er hard doorgebouwd.

Steeds beter

De snelfietsroutes zijn een samenwerking tussen de provincie en gemeenten. De gemeenten kijken welke verbeteringen nodig zijn om te komen tot een route die voldoet aan de kwaliteitseisen voor snelfietsroutes. De provincie ondersteunt door te coördineren en te financieren.

De snelfietsroutes worden gemonitord. De provincie telt het aantal fietsers op verschillende punten langs de route. Ook wordt gebruikers gevraagd een enquête in te vullen over hun ervaringen met de snelfietsroute. Zo blijkt hoe succesvol de route is en hoe nieuwe routes nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Nieuwe mobiliteit

De druk op verkeer en milieu neemt door de bevolkingsgroei verder toe. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de leefbaarheid en het functioneren van onze maatschappij en economie. Fietsen is gezond, je wordt er fit van, het vermindert de filedruk en het is ook nog eens beter voor het klimaat. Snelfietsroutes maken het fietsen sneller, prettiger, gemakkelijker en aantrekkelijker. En met een steeds grotere netwerk van snelfietsroutes wordt het alsmaar leuker om de fiets te pakken. Ook op een vrije dag!

Zie ook: