West-Brabant

In West-Brabant komt 15 miljoen beschikbaar voor brede welvaarts projecten die de innovatieve, plantaardige kracht van de regio versterken. Denk aan:

  • bewustwordingsacties rondom plantaardig en gezond voedsel in sportkantines of buurthuizen
  • toepassen van robots in de agrarische sector
  • beter opvangen van regenwater voor gebruik in tijden van droogte en de aanleg van voedselbossen

Zuidoost-Brabant

Het Rijk maakt 20 miljoen vrij voor Zuidoost-Brabant. Dit geld wordt gebruikt voor het programma ‘Thuis in Brainport’: een gezamenlijk programma dat is opgesteld door de MRE in samenwerking met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, maatschappelijke organisaties en overige stakeholders. Het programma kent 3 programmalijnen:

  • 'Sociale samenhang'
  • 'Competentieontwikkeling
  • Basisvaardigheden' en 'Leefbaarheid'

Noordoost-Brabant

Er komt geen nieuwe Regio Deal voor de regio Noordoost-Brabant. Dit besluit heeft het Rijk genomen met het oog op de grote overvraging van de beschikbare middelen, een evenredige verdeling over het land en rekening houdend met lopende deals. In de regio Noordoost loopt tot eind 2024 nog de Regio Deal uit de 3e tranche. Het Rijk benadrukt dat ze de samenwerking binnen deze Regio Deal als vruchtbaar en prettig ervaart. Ook heeft het Rijk aangegeven in gesprek te willen blijven met regio Noordoost over het indienen van een aanvraag voor de volgende tranche eind dit jaar.

Deal Making-fase

Nu bekend is welke Regio Deals zijn toegekend, start het vervolgproces. In deze "Deal Making-fase" werken de partners in de regio, de provincie Noord-Brabant en het Rijk de deal samen verder uit. Tijdens deze fase wordt er een besluit genomen over wie wat bijdraagt aan de deal. Uiteindelijk worden alle beslissingen vastgelegd in een convenant dat naar verwachting voor 1 september dit jaar ondertekend wordt.

Contact Brede Welvaart

Regio Deals West- en Zuidoost-Brabant goedgekeurd, vervolgproces van start