Uit de gesprekken bleek dat bijna 80% van de ondervraagden naar manieren zoekt om energie te besparen. Voorbeelden die zij hierbij gaven waren: minder lang douchen en het dichtmaken van kieren en gaten. Daarnaast gebruikt 66% de eco-stand op apparaten en gaf bijna 75% van de ondervraagden aan dat ze het leuk (zouden) vinden om energie zelf op te wekken.

Naast de provincie waren ook medewerkers van de gemeente Land van Cuijk aanwezig om bezoekers van meer lokale informatie te voorzien.

Contact Brabant Doet Wat

Cuijk turft 'keigoed' over duurzaamheid