Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan al zonnepanelen op het dak te hebben en het aanzetten van grote apparaten – zoals de wasmachine of het opladen van de elektrische auto – daar bewust op aan te passen om te kunnen profiteren van de zelf opgewekte energie, en zo ook file op het elektriciteitsnet te voorkomen. Meer dan 80% maakt gebruik van de ecostand op apparaten en bespaart op die manier energie. En ook ruim 80% van de bezoekers gaf aan dat de verantwoordelijkheid van de energietransitie mede bij henzelf ligt: iedereen kan een steentje bijdragen. Dat kan volgens bezoekers al door minder vlees te eten, meer groen in de tuin te plaatsen of vaker de fiets te pakken.  

Ook de lokale energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle was aanwezig, om bezoekers concrete tips te geven voor verduurzaming in en om het huis.

Contact Brabant Doet Wat

Brabanders turven over duurzaamheid in Goirle