Het is nodig omdat de oude RVS kasten niet optimaal kunnen worden aangepast aan de nieuwe eisen van het bedieningssysteem van de ledkasten. Wel wordt vanwege kosten- en milieu-overwegingen dus op een geleidelijke manier vervangen en zullen bestaande kasten worden gebruikt zolang als dit kan. Pas bij vervanging komen de nieuwe kasten in beeld.

Zo gaan we stap voor stap toe naar het reguleren van ons eigen netwerk en halen we behalve enorme besparingen op energieverbruik door het vervangen door LED (85-95% minder dan de huidige verlichting) ook een grote besparing op operationele kosten met het plaatsen van deze nieuwe kasten. En leveren oude kasten geen milieubelasting meer op!

Contact Brabant Doet Wat

Innovatieve bedieningskasten voor ledverlichting langs de weg