Over een lengte van 250 en 300 meter is de weg verhoogd en op palen gezet met twee grote beekdalbruggen. Zo hebben dieren een onderdoorgang en blijft de natuur aaneengesloten. Op meerdere plekken zijn faunatunnels geplaatst. Om het nachtleven van dieren te respecteren is alleen verlichting geplaatst bij toe- en afritten.
 
In de aanbesteding heeft de provincie de markt uitgedaagd om samen te komen tot een duurzame invulling van de opgave. Boskalis Nederland heeft deze uitdaging opgepakt, dat blijkt onder meer uit:

  • 25% CO2-reductie t.o.v. het referentieontwerp;
  • Energieneutrale weg door integratie van zonnepanelen in de geluidsschermen van 2 grote beekdalbruggen die samen meer opleveren dan nodig is voor de gebruiksfase van de weg (verlichting en pompinstallaties);
  • 90% van alle toegepaste grondstoffen bestaat uit hergebruikte materialen;
  • Ontwikkeling en realisatie van 3 toonaangevende duurzame innovaties op het gebied van asfalt en beton;
  • Diverse maatregelen die meerwaarde bieden aan de natuur en biodiversiteit rondom de Nieuwe Verbinding N69, zoals extra fauna passages en hop-overs.

Deze aanpak heeft veel prijzen gewonnen, waaronder de Betonprijs 2022. De jury van de Betonvereniging zegt: "We waarderen de inzet om duurzaamheid op velerlei wijzen in dit project vorm te geven. Zowel bij de bouw, met een lage CO2-uitstoot, tijdens de energie-neutrale gebruiksfase en wat betreft de leefomgeving, met aandacht voor landschap, natuur en recreatie."

Contact Brabant Doet Wat

De nieuwe N69: de groenste weg van Brabant