Ad Vlems Klimaatburgemeester Boekel

Brabant doet WAT

In de provincie Noord-Brabant gebeurt er veel rondom duurzaamheid. En dat is niet voor niets. Een toekomstbestendige samenleving, met duurzame energiebronnen en oog voor circulariteit; daar willen we naar toe. Want zo krijgen we schonere lucht, natuur én kunnen we comfortabel wonen, werken en reizen. Duurzaamheid raakt onze welvaart op ecologisch, economische en sociaal-maatschappelijk vlak.

10 Brabantse klimaatburgemeesters!

Voor de Nationale Klimaatweek zijn er 10 Brabanders aangemeld als Klimaatburgemeester om andere inwoners te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van zonnepanelen op het huis tot minder voedselverspilling. Of een duurzame actie in de straat of wijk met de buren. Klimaatburgemeester Ad Vlems uit Boekel, Monique Jansen uit ‘s-Hertogenbosch en Dimph Rubens uit gemeente Moerdijk zijn veel met het klimaat bezig en hopen met hun duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie.

Dimph Rubbens, Klimaatburgemeester én voorzitter van Energiek Moerdijk.

Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van en voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. Door samen te werken en te investeren in energiebesparing, duurzame energieproductie en kennisoverdracht, streven ze naar een energiezuinig en duurzaam energieverbruik voor iedereen in de gemeente Moerdijk. Dimph heeft een enorme drive om de leefbaarheid in alle kernen van Moerdijk te bevorderen. Daarvoor zet zij samen met Energiek Moerdijk oplossingen in die voortvloeien uit de energietransitie (zoals de energiescan, isolatie en zon- en windenergie) en het concept klimaatadapatie (zoals meer groen in de straten). Dimph levert bovendien ook een belangrijke bijdrage aan het project Energie A16: 28 windmolens in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, waarvan 25% in lokaal eigendom. De windmolens draaien naar verwachting eind 2022. Samen zullen ze naar schatting een vermogen opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens.

Dimph werd aangedragen door de gemeente Moerdijk als Klimaatburgemeester. Volgens de gemeente is Dimph een verbinder pur sang, die klimaatdoelen steeds weet te verbinden aan het versterken van de lokale gemeenschap. “Ze geeft handelingsperspectief, voor bestuurders maar ook voor omwonenden. Ze maakt dingen concreet en creëert kansen door ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen. Niet alleen handelen uit het eigen belang, maar kijken waar je koppelingen kunt maken zodat het effect daarbuiten nog veel groter is. Streven naar een duurzame wereld houdt voor haar niet op bij technische maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen of de overlast te beteugelen. Het vraagt om een maatschappelijke systeemtransitie, waar zij op haar eigen manier een stevige bijdrage aan levert, in het Moerdijkse en ver daarbuiten.” Hou de website www.energiekmoerdijk.nl tijdens de Nationale Klimaatweek in de gate voor praktische tips en andere duurzame activiteiten!

Monique Jansen renoveerde haar huis uit 1976 tot een aardgasvrije woning

Vanuit haar passie voor een duurzame samenleving helpt Monique inwoners en organisaties om te verduurzamen, mensen in beweging te krijgen: “Ik geloof in de kracht van samenwerken.
Mijn doel is altijd om handelingsperspectief te bieden.”. Dit handelingsperspectief heeft ze zelf gevonden tijdens de renovatie van haar huis uit 1976. Na een forse renovatie en verbouwing is het huis inmiddels aardgasvrij. En Monique een hoop ervaring rijker: “De ervaringen die ik daar heb opgedaan heb ik gedeeld met anderen door zowel thuis en buitenshuis presentaties te geven en mee te werken aan diverse publicaties.”

“Er bellen nog steeds mensen aan met vragen om advies”, aldus Monique. En dat vind Monique helemaal niet erg. Ze wil mensen net stimuleren om te leren van andermans gemaakte fouten. “Mijn eigen ervaringen, waarbij ik altijd zeg: “N=1”, kan ik ook inbrengen in mijn werkzaamheden. Zo draag ik zowel zakelijk als privé mijn steentje bij aan het verbeteren van ons klimaat.”

Ad Vlems zet met het Ecodorp Boekel Brabant op de kaart

Als initiatiefnemer van Ecodorp Boekel heeft Ad meegedacht over de manier waarop de ecowoningen klimaatbestendig kunnen zijn. De woningen zijn bestand tegen elk weersextreem, extreme hagel, stortbuien, langdurige droogte en hittestress. Wat nog belangrijker is, er zit meer CO2 opgeslagen in de woningen, dan nodig was om ze te bouwen. Dat maakt ze klimaatpositief. De bouwsector is verantwoordelijk voor 35% van alle CO2-uitstoot, wereldwijd. Als de bouwsector zou overschakelen op biobased bouwen, zou de hele sector een positief effect op het klimaat hebben. Dat is ook een belangrijke reden waarom Ecodorp Boekel de Duurzaam Bouwen Award heeft gewonnen en in de Top 3 staat voor de Cobouw Duurzaamheid Award.

Ad Vlems is klimaatburgemeester omdat hij de kennis van Ecodorp Boekel deelt met iedereen in interviews, symposia, artikelen. Maar er is meer: Ad doet mee met de VN Race to Resilience, waarin de VN de woonomgeving van 4 miljard mensen klimaatbestendig wil maken. Tijdens de Nationale #Klimaatweek organiseren ze rondleidingen voor inwoners van Boekel om ze iets bij te leren over het klimaatbestendig maken van hun woning. Kijk op www.ecodorpboekel.nl voor meer informatie!

Op de site brabantdoetwat.nl worden duurzame projecten en activiteiten in Brabant gebundeld. Zo maken we inzichtelijk wat we in Brabant doen om te komen tot die duurzame, toekomstbestendige samenleving. Mag jouw project niet ontbreken op brabantdoetwat.nl? Laat het ons weten via teamduurzaamheid@brabant.nl.

De Nationale Klimaatweek is onderdeel van ‘Iedereen doet wat’, de overheidscampagne over de klimaattransitie. De Nationale Klimaatweek vindt plaats onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contact Brabant Doet Wat

Duurzame energie als streekproduct